By gudustick 0

راهنمای نصب بوردر

بعد از خرید و دریافت بوردرها ، ابتدا روی دیوار ، با مداد و خیلی کم رنگ ، اندازه گیری های زیر را علامت بگذارید :

 

1. از لبه قرنیز حدود 90 تا 120 سانت بالا آمده و یک علامت افقی روی چند قسمت ابتدایی ، انتهایی و میانه های دیوار بگذارید. این خط تراز افقی نصب شماست

 

2. با توجه به چیدمان اطاق و لوازم درون آن ، درب ، پنجره ، محلهای شروع و پایان نصب بوردر را علامت بگذارید.

 

  یک رول بوردر را از بسته بندی آن خارج کرده ، ابتدای آن را روی ابتدای نصب روی دیوار قرار داده و انتهای آن را نیز با کمک گرفتن از همسر یا فرزند خود ، روی خط تراز افقی ، کاملا صاف و بدون انحنا قرار دهید.

 

حالا ضمن اینکه بوردر در جای خود قرار دارد ، بدون تکان خوردن تراز ، چند سانت از کاغذ پشت آنرا جدا کرده و این بخش از بوردر را در محل خود بچسبانید.

با ثابت و تراز نگهداشتن بوردر روی خط تراز ، به آرامی ادامه کاغذ پشت را کم کم جدا نموده و با دست ، بوردر را روی دیوار بچسبانید.

دقت کنید که این مراحل را با حوصله و آرام انجام دهید بطوریکه بوردر چروک نشده و حبابی هم زیر آن به دام نیفتد.

این روال را تا انتهای نصب تمام قسمتها ادامه دهید.